Przejdź do treści

ARTterapia

Artterapia (arteterapia)– oznacza leczenie przez sztukę, bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce i terapii.
Rzeźba, malarstwo, taniec, czy śpiew – to formy ekspresji artystycznej, które dają nam możliwość uzewnętrznienia emocji, potrzeb a nawet lęków.
Terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, zaburzeniami lękowymi, czy leczących uzależnienia.

Trzy podstawowe funkcje arteterapii to:
korekcyjna – odzyskanie równowagi psychicznej, rozładowanie frustracji, ułatwienie komunikacji z innymi ludźmi, budowanie pozytywnego nastawienia do świata, zmniejszenie poziomu agresji, podniesienie samooceny, itp.;
edukacyjna – wzbogacenie życia wewnętrznego, zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy;
rekreacyjna – sposób na spędzenie wolnego czasu, jako forma relaksu.

Arteterapia daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji  w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Obniża napięcie  i pomaga nazwać problem.

Arteterapia w ogóle może przyjąć zarówno formę czynną: uczestnik zajęć maluje, gra na instrumencie, śpiewa, tańczy, występuje w sztuce, jak i formę bierną: uczestnik ogląda obrazy, słucha muzyki, jest widzem na przegotowanym spektaklu itp. Oczywiste jest, że forma czynna, jako pełniej angażująca uczestnika zajęć jest bardziej wskazana, nie znaczy to jednak, że należy lekceważyć wpływ biernego uczestnictwa w sztuce na samopoczucie i stan psychiczny jednostki.