Przejdź do treści

Masz problem w związku lub problemy w rodzinie? Doświadczasz za dużo stresu?

Trudno Ci radzić sobie ze stratą, żałobą? Potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności?

Czujesz się gorzej, a nie do końca wiesz, co jest tego przyczyną?
W Twoim życiu pojawiła się trudna sytuacja, z którą nie umiesz poradzić sobie samodzielnie?

Pamiętaj, że zawsze warto jest szukać pomocy. Czasami myślimy, że nasza sytuacja jest nieodwracalna, ale może okazać się, że rozmowa np. z pracownikiem naszego ośrodka pomoże spojrzeć na nią z innej perspektywy i odzyskać nadzieję na poprawę.

Rozmowa ze specjalistą terapeutą może przynieść ulgę i sprawić, że poczujesz się lepiej. Poradnictwo online pomoże Ci dotrzeć do źródła problemu i ustalić plan działania w celu poprawy sytuacji.

Kilka słów na nas:

Nasza placówka jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ,działającym na rzecz dzieci i osób dorosłych z rodzin alkoholowych. Jej głównym celem jest terapia i pomoc egzystencjalna dzieciom z syndromem MDA i DDA. Szukamy osób, które będą z nami realizować ten szczytny cel i nasze działania .


Od 4 czerwca 2023 roku budujemy przy ul Tczewska 59 we Wrocławiu „Dom Ochronki”, w tym sale terapii dla dzieci. Będzie to ośrodek, w którym dzieci otrzymywać będą pomoc terapeutyczną, artterapeutyczną w tym egzystencjalną . Naszym zadaniem jest stworzyć dla nich bezpieczne miejsce sprzyjające rozwojowi i zdrowiu  i przystosowywać je w duchu chrześcijańskim do życia w otaczającej je rzeczywistości. Prosimy wszystkich o pomoc w budowie i rozbudowie ośrodka terapii dla dzieci alkoholików.

Z nadzieją i wdzięcznością
Małgorzata Gabriel Prezes Fundacji

 tereny relaksacyjne i miejsca plenerowe a wejście z drzwiami to wejście do domu ochronki

Pomagam szybko i skutecznie

Zajęcia są indywidualne

Twoje problemy mogą być rozwiązane

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna pozwala na pełne skupienie się terapeuty na osobie potrzebującej wsparcia czyli na wszystkim, co jej dotyczy – jej uczucia, przeżycia, przemyślenia, nastawienie, czy sposób w jaki widzi samą siebie. W takich przypadkach niezwykle często terapeuta zapełnia lukę, która powstała w życiu takiej osoby …

Terapia osób dotkniętych syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Syndrom DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików, to zespół utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wynosi z domu, w którym pojawił…

W czym jeszcze pomagamy

Terapia osób z MDA

Terapia osób dotkniętych syndromem MDA –problemy Małego Dziecka Alkoholika (MDA) Małe Dzieci Alkoholików życiu codziennym…

Terapia współuzależnienia

Współuzależnienie to zespół skutków psychologicznych, na które są narażone osoby żyjące w jednej rodzinie

Relaksacja

proces wchodzenia w stan relaksu. Relaksacja osiągana może być w procesie treningu relaksacyjnego. Zwykle uczenie relaksacji ..

Terapia grupowa

Główny nacisk kładziony jest na związek pomiędzy członkami grupy. Grupa uczestników, która się razem spotyka w ramach terapii…

Medytacja

Medytacja jest swojego rodzaju treningiem umysłu. Jej celem jest  wyciszenie się, pozbycie uprzedzeń oraz skupienie się na byciu tu i ter ..

Terapia seniorów

Seniorzy są szczególnie narażeni na depresję i objawy lękowe. Obniżony nastrój, rezygnacja i utrata zainteresowań są normalne w starszym…

Diagnoza zaburzeń

Diagnoza polega na określeniu występujących objawów w danym zaburzeniu oraz wyjaśnieniu przyczyn i skutków zaburzeń psychicznych…

ARTterapia

oznacza leczenie przez sztukę, bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce i terapii. Rzeźba, malarstwo, taniec, czy śpiew…

Studium biblijne

Spotkania polegają na pogłębianiu wiedzy biblijnej oraz teologicznej. Z reguły wprowadzeniem do zajęć jest tekst biblijny, czytany, na ba …

Co o terapii mówią moi pacjenci

 

“Otrzymałem wsparcie i pomoc w ciężkich dla mnie chwilach, za co jestem bardzo wdzięczny”

Janek Morawski

“Korzystam z pomocy od niedawna i zauważam u siebie poprawę nastrojów oraz lepszą samoocenę”

Wioletta Berg

“Czego choremu człowiekowi potrzeba więcej niż dobra opieka i zaufanie u prowadzącego? dzięki pani Małgorzacie każdy dzień dzięki terapii jest dla mnie pozytywny”

Sławek Fischer