Przejdź do treści

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna pozwala na pełne skupienie się terapeuty na osobie potrzebującej wsparcia czyli na wszystkim, co jej dotyczy – jej uczucia, przeżycia, przemyślenia, nastawienie, czy sposób w jaki widzi samą siebie. W takich przypadkach niezwykle często terapeuta zapełnia lukę, która powstała w życiu takiej osoby – pełni funkcję przyjaciela czy figury rodzicielskiej.

Na terapię można zgłosić się, by:
– popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw,
– uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowym, nerwicowymi, depresją,
– uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, śmierć, żałoba,
– rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi),
– uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych (utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, w tym nadużywanie alkoholu lub substancji psychostymulujących, przewlekła choroba, przewlekły stres, itd.)

Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą, na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania całej terapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi klient i terapeuta pracują.