Przejdź do treści

Terapia współuzależnienia

Współuzależnienie to zespół skutków psychologicznych, na które są narażone osoby żyjące w jednej rodzinie z uzależnionym.
Naprawa relacji rodzinnych czy partnerskich jest jednym z głównych założeń programów terapeutycznych.
Syndrom współuzależnienia najłatwiej można zauważyć w przypadku żon alkoholików, ale w istocie dotyczy każdej osoby, która pozostaje w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.
Osoba, która wchodzi w bliską relację z osobą uzależnioną często sama boryka się z trudnościami w przeżywaniu emocji i realizowaniu potrzeby bliskości. Wybieranie na partnera osobę uzależnioną wynika z zaniżonego poczucia własnej wartości („nie zasługuję na nikogo lepszego”), braku umiejętności wyznaczania granic w relacjach, szukania skrajnych i silnych emocji w interakcji z bliską osobą. Często osoby współuzależnione doświadczały w dzieciństwie nadużyć i zaniedbań, które spowodowały silny lęk przed bliskością. Na bazie tych trudnych doświadczeń osoba współuzależniona w nieświadomy sposób wybiera sobie na partnera życiowego kogoś, kto wpisuje się w jej pierwotne schematy.

Cechy osoby współuzależnionej to najczęściej:
– tendencje do użalania się nad sobą (poczucie bycia ofiarą),
– usprawiedliwianie własnej bierności sytuacją uzależnienia bliskiej osoby,
– brak umiejętności stawiania granic, uległość, pasywność, brak asertywności,
– zaniżanie własnej wartości,
– powracanie do trudnych wydarzeń, rozpamiętywanie, analizowanie (natręctwo myśli),
– brak umiejętności zaspokajania swoich dorosłych potrzeb, poczucie beznadziei, bezradności,
– brak umiejętności podejmowania decyzji pomimo świadomości dotyczącej zaistniałej sytuacji.

Osoba współuzależniona doświadcza jednocześnie trudnych sytuacji ze sobą i z najbliższą osobą. Te dwa obszary mają na siebie silny wpływ i warto je rozumieć w sposób całościowy. Terapia osób współuzależnionych często rozpoczyna się od interwencji dotyczącej konkretnej sytuacji, zwłaszcza gdy uzależnienie partnera przybiera na sile i dochodzi do kolejnych nawrotów. Z czasem okazuje się, że uzależnienie to problem, który dotyka nie tylko osobę uzależnioną, ale także pozostałych członków rodziny, którzy wyuczyli się funkcjonowania według rytmu uruchamiania się w nałogowych zachowaniach jednego z domowników.