Przejdź do treści

Terapia grupowa

Terapia grupowa polega na regularnych spotkaniach w określonej grupie osób, którym przewodzi z reguły jeden terapeuta.
Główny nacisk kładziony jest na związek pomiędzy członkami grupy. Grupa uczestników, która się razem spotyka w ramach terapii grupowej tworzy naturalne i jak najbardziej prawdziwe środowisko społeczne, z natury jednak jest ono znacznie bardziej tolerancyjne niż codzienne środowiska, w których obraca się pacjent.
Zasadą terapii grupowej jest równość – równo każdego członka traktuje terapeuta, równość panuje także pomiędzy poszczególnymi członkami grupy. Na terapiach grupowych spotykają się ludzie ze zbliżonymi problemami, dlatego mogą opowiadać o swoich przeżyciach i być zrozumianym przez innych. To wytwarza pomiędzy grupą więź i pozwala poczuć wsparcie grupy. To z kolei sprawia, że uczestnik grupy nie jest sam ze swoim problemem – może czuć wspólnotę, a przynależność do grupy czyni go silniejszym i bardziej świadomym samego siebie.
Terapia grupowa przynosi najlepsze efekty wśród osób, które borykają się z problemami natury społecznej.